کلاس تخصصی تفسیر و علوم قرآن، حوزه علمیه نبی اکرم (ص)