2021/06/06

هشدار نسبت به چهار نوع امتحان ، تدبر در حکمت ۱۱۶ نهج البلاغه

2021/05/15

سفارش به پنج اصل ارزشمند ، کلام امیرالمومنین در حکمت ۸۲ نهج البلاغه

2021/04/24

تنها قیمت وجود انسان های آزاده ، در کلام امیرالمومنین علی (ع) ، نهج البلاغه حکمت ۴۵۶

2021/04/13

مقام نیازمندان (‌ رسولان الهی ) در کلام امیرالمومنین علی (ع) در نهج البلاغه و قرآن

2021/03/27

وصیّ خویشتن باش [ تعجیل در احسان ] ، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۲۵۴ نهج البلاغه

2021/03/27

هوا درمانی (سرمای زیانبار و سرمای مفید)، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۱۲۸ نهج البلاغه

2021/03/27

هر تلاشی سر انجام به نتیجه می رسد، کم یا زیاد، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۳۸۶ نهج البلاغه

2021/03/27

نه نیکو کاران در امانند ، نه بدکاران مایوس [ ایمنی ار عذاب و نومیدی از نجات ]، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۳۳۷ نهج البلاغه

2021/03/27

نقاط ضعف و عجیب این انسان مغرور و باطل [ ضعف انسان ]، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۴۱۹ نهج البلاغه

2021/03/27

منع از دشنام دادن به دشمنان [ سبّ نه ، دعا کنید ]، بیان حضرت علی (ع) در خطبه ۲۰۶ نهج البلاغه

2021/03/27

ملاک نزدیکی به پیامبران و دوست و دشمن پیامبر اکرم (ص)، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۹۶ نهج البلاغه

2021/03/27

معنای استغفار در کلام امیر بیان (مراحل طلب آمرزش)، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۴۱۷ نهج البلاغه

2021/03/27

قیام یعسوب دین ( مهدی (عج) ) [ آینده درخشان – جمع شدن یاران مهدوی ]، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۲۶۰-۱ نهج البلاغه

2021/03/27

علی (ع) و دعای باران [ باران های مفید ] ، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۴۷۲ نهج البلاغه

2021/03/27

عبادت توام با شک ( عمل بی ارزش ) ، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۹۷ نهج البلاغه