2016/09/07

نگاه شهوت انگیز ، کلام امام علی (ع)، حکمت ۴۲۰ از نهج البلاغه

2017/01/18

نماز صابون و شوینده خطاها ، کلام امام علی (ع) ، نهج البلاغه

2017/01/18

خداوندا از رنج سفر به تو پناه می برم ، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۴۶ نهج البلاغه

2017/01/18

تقاضای هدایت به خیر و صلاح [ای حل کننده مشکلات ، خدایا تو پناه منی] نیایش حضرت علی (ع) ، خطبه ۲۲۷ نهج البلاغه

2017/04/23

شکر قدرت در کلام حضرت علی (ع)، حکمت ۱۱ نهج البلاغه

2017/04/23

اغاز نیایش با ذکر صلوات در کلام حضرت علی (ع) ، حکمت ۳۶۱ نهج البلاغه

2017/06/26

عید واقعی چه روزی است ؟ در کلام حضرت علی (ع)

2017/07/29

شگفتی های آفرینش انواع پرندگان { خطبه طاووس } در کلام امیرالمومنین (ع)

✅ لینک بخش دوم خطبه ۱۶۵ ( خطبه طاووس ) ✅ لینک بخش سوم خطبه ۱۶۵ ( خطبه طاووس ) 
2017/07/29

شگفتی های آفرینش طاووس { عجیب ترین پرنده جهان } { خطبه طاووس قسمت دوم} در کلام امیرالمومنین (ع)

در بیشتر صفحات مجازی و کانال های مختلف تلگرامی در مورد این موضوع چندیست که مطلبی نادرست دائما در حال انتشار و دست به دست شدن […]
2017/08/09

درمان دردهای درونی (معنوی) شما در قرآن است، در کلام امام علی (ع)

2017/08/09

غیرتمند ،‌عمل منافی عفّت انجام نمی دهد [ اقتضای غیرت ] ، در کلام امام علی (ع)

2017/08/10

بلای سخت تر ، قلب بیمار و نعمت برتر ، تقوای قلب ،‌در کلام امام علی (ع)

2017/08/20

ترسیم دقیق و بسیار ظریفی از بال و پر طاووس [ سه تشبیه زیبا ] ، بخش سوم خطبه طاووس

  ✅ لینک بخش اول خطبه ۱۶۵ ( خطبه طاووس )  ✅ لینک بخش دوم خطبه ۱۶۵ ( خطبه طاووس )
2017/08/22

بلای سخت تر ، قلب بیمار و نعمت برتر ، تقوای قلب، در کلام امام علی (ع)

2017/08/22

همسان شهیدان [ ارزش عفاف و پاکدامنی ] در کلام امام علی (ع)