کرسی ملی تلاوت رضوی دربندرعباس شهر سیریک، با حضور علمای اهل سنت