2015/10/23

پاورپوینت با موضوع آیات خلافت و زعامت مسلمین تهیه شده توسط استاد علی رجبی

2015/10/23

پاورپوینت با موضوع آیات فضایل اهل بیت (ع) تهیه شده توسط استاد علی رجبی

2015/10/23

پاورپوینت با موضوع آیات فضایل حضرت علی (ع) تهیه شده توسط استاد علی رجبی

2015/10/23

پاورپوینت با موضوع موسیقی و غنا از دیدگاه قرآن و روایات تهیه شده توسط استاد علی رجبی

2015/10/23

پاورپوینت با موضوع نیایش در قرآن تهیه شده توسط استاد علی رجبی

2015/10/23

پاورپوینت با موضوع امام حسین (ع) تهیه شده توسط استاد علی رجبی

2015/10/28

پاورپوینت با موضوع کلیات مسائل اخلاقی در قرآن تهیه شده توسط استاد علی رجبی

2015/11/04

پاورپوینت با موضوع دلایل قرآنی لزوم عزاداری تهیه شده توسط استاد علی رجبی

دریافت فایل
2015/11/04

پاورپوینت با موضوع پاسخ به شبهات حسینی (ع) از قرآن تهیه شده توسط استاد علی رجبی

دریافت فایل
2015/11/11

پاورپوینت با موضوع لعن شدگان در قرآن تهیه شده توسط استاد علی رجبی

2015/11/18

پاورپوینت با موضوع گریستن از دیدگاه اسلام تهیه شده توسط استاد علی رجبی

2015/11/25

پاورپوینت با موضوع شفاعت در قرآن تهیه شده توسط استاد علی رجبی

دریافت فایل
2015/12/30

پاورپوینت با موضوع تربیت استعاذه ای فرزندان در قران تهیه شده توسط استاد علی رجبی

2015/12/30

پاورپوینت با موضوع تربیت جنسی فرزند در اسلام تهیه شده توسط استاد علی رجبی

2016/01/03

پاورپوینت با موضوع جشن تکلیف ( شعر ) تهیه شده توسط استاد علی رجبی