۱۳۹۷/۰۸/۱۶

پاورپوینت با موضوع تدبر در صحیفه سجادیه ( دعای دوم ) ، تهیه شده توسط حجت الاسلام علی رجبی

دانلود فایل
۱۳۹۷/۰۸/۱۱

پاورپوینت با موضوع تدبر در سوره مبارکه معارج تهیه شده توسط بانوی قرآنی خانم قاسمی ، استاد راهنما : حجت الاسلام علی رجبی

دانلود فایل پاورپوینت دانلود فایل اصلی تحقیق
۱۳۹۷/۰۸/۰۹

پاورپوینت با موضوع سیمای انسان در قرآن تهیه شده توسط استاد علی رجبی

دانلود فایل پاورپوینت دانلود فایل صوتی سخنرانی مربوطه
۱۳۹۷/۰۷/۲۸

پاورپوینت با موضوع مقتل الحسین (ع) تهیه شده توسط حجت الاسلام علی رجبی

دانلود فایل
۱۳۹۷/۰۷/۲۸

پاورپوینت با موضوع شناختنامه جزء سی ام قرآن تهیه شده توسط حجت الاسلام علی رجبی

دانلود فایل
۱۳۹۷/۰۷/۲۸

پاورپوینت با موضوع تدبر در آیه اکمال دین و اتمام نعمت تهیه شده توسط حجت الاسلام علی رجبی

دانلود فایل
۱۳۹۷/۰۷/۲۱

پاورپوینت با موضوع چهل حکمت علوی تهیه شده توسط حجت الاسلام علی رجبی

دانلود فایل
۱۳۹۷/۰۷/۱۶

پاورپوینت با موضوع دعا برای طلب فرزند صالح تهیه شده توسط حجت الاسلام علی رجبی

دانلود فایل
۱۳۹۷/۰۶/۲۸

پاورپوینت با موضوع تدبّر در زیارتنامه حضرت عبّاس (ع) تهیه شده توسط حجت الاسلام علی رجبی

دانلود فایل
۱۳۹۷/۰۶/۲۷

پاورپوینت با موضوع قسط و عدالت در قرآن تهیه شده توسط حجت الاسلام علی رجبی

دانلود فایل
۱۳۹۷/۰۶/۲۱

پاورپوینت با موضوع تدبر در خطبه ۲۰۹ نهج البلاغه تهیه شده توسط حجت الاسلام علی رجبی

دانلود فایل
۱۳۹۷/۰۶/۱۴

پاورپوینت با موضوع تدبر در قصّه حضرت صالح (ع) و قوم ثمود در قرآن تهیه شده توسط بانوی قرآنی خانم قاسمی ، استاد راهنما : حجت الاسلام علی رجبی

دریافت پاورپوینت تدبر دریافت پاورپوینت آیات دریافت فایل اصلی این تحقیق به صورت پی دی اف
۱۳۹۷/۰۵/۲۸

پاورپوینت با موضوع تدبّر در سیره امام باقر (ع) تهیه شده توسط استاد حجت السلام علی رجبی

۱۳۹۷/۰۵/۲۵

پاورپوینت با موضوع تدبّر در قصّه عبرت آموز قارون تهیه شده توسط استاد حجت السلام علی رجبی

۱۳۹۷/۰۴/۱۵

پاورپوینت با موضوع انواع هدایت الهی در قرآن تهیه شده توسط استاد حجت السلام علی رجبی