منتخب سخنان رهبری

2021/07/18

قرآن در کلام رهبر انقلاب ، موضوع :‌۱۰- قرآن و حوزه های علمیه ،‌ د )‌ راه قرآنی کردن جامعه انقلابی

2021/07/13

قرآن در کلام رهبر انقلاب ، موضوع :‌۱۰- قرآن و حوزه های علمیه ،‌ج ) ضرورت آموزش علوم قرآن و تفسیر آن در حوزه ها

2021/06/22

قرآن در کلام رهبر انقلاب ، موضوع :‌۱۰- قرآن و حوزه های علمیه ،‌ب) اولویت قرآن در دروس حوزوی

2021/06/16

قرآن در کلام رهبر انقلاب ، موضوع :‌۱۰- قرآن و حوزه های علمیه ،‌الف ) آموزش قرآن به طلّاب علوم دینی

2021/04/26

قرآن در کلام رهبر انقلاب ،‌موضوع ۸ – ضرورت انس نخبگان و روشنفکران با قرآن

2021/04/22

قرآن در کلام رهبر انقلاب ، موضوع ۷ – اهمیّت ترجمه صحیح قرآن

2021/04/15

قرآن در کلام رهبر انقلاب ، موضوع ۶ : حفظ قرآن زمینه تدبر در قران

2021/03/27

تعریف فتنه در کلام مقام معظم حفظه الله

2021/03/27

چرا به انقلاب مان امیدوار نباشیم ؟ حضرت آیت الله خامنه ای

2021/02/18

وصیّت سردار شهید سلیمانی : اسلام = ولی فقیه را یاری کنید

2021/02/18

قرآن در کلام رهبر انقلاب ، موضوع ۴ : قرآن مثل باران و دریای آب شیرین

2021/02/18

قرآن در کلام رهبر انقلاب ، موضوع ۵ : حفظ قرآن

2021/02/18

قرآن در کلام رهبر انقلاب ، موضوع ۳ : فهم و تدبّر قرآن

2021/02/18

قرآن در کلام رهبر انقلاب ، موضوع ۲ : تمسّک به قرآن

2021/02/18

قرآن در کلام رهبر انقلاب ، موضوع ۱ : قرآن معلّم وحدت