2022/08/21

ساختار تدبری (‌ فهم چینش حکیمانه و مهندسی آیات ) سوره یوسف علیه السلام با موضوع : قصه ای بیدار سازد ، قصه ای خواب آورد ، ناظر علمی حجت الاسلام علی رجبی ، طراح مهندس نصیری