اینفوگرافی با موضوع راه نجات در دنیا ، تحقیق و تدبّر حجت الاسلام علی رجبی ، طراح مهندس نصیری