اینفوگرافی با موضوعدر پرتو ۱۲ ماه و ستاره هدایت ، تحقیق و تدبّر حجت الاسلام علی رجبی ، طراح مهندس نصیری