اینفوگرافی با موضوع از خورشید مقدس تا دسیسه های نامقدس ، تحقیق و تدبّر حجت الاسلام علی رجبی ، طراح مهندس نصیری