اینفوگرافی با موضوع پندهای پدرانه امام باقر به فرزندش امام صادق (ع) ، تحقیق و تدبّر حجت الاسلام علی رجبی ، طراح مهندس نصیری