اینفوگرافی با موضوع اقسام اشک در قرآن ، تحقیق و تدبّر حجت الاسلام علی رجبی ، طراح مهندس نصیری