فضیلت تلاوت سوره زلزال در کلام امام حسین (ع) ، همراه با متن سوره