دعای امنیت از ویرانی زلزله از آیات قرآن کریم ،‌ تهیه شده توسط استاد حجت الاسلام علی رجبی