بصیرت و آکاهی شرط پیروان رهبری در آیات قرآن کریم ،‌ تهیه و تدبر توسط استاد حجت الاسلام علی رجبی