نه نیکو کاران در امانند ، نه بدکاران مایوس [ ایمنی ار عذاب و نومیدی از نجات ]، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۳۳۷ نهج البلاغه