نقاط ضعف و عجیب این انسان مغرور و باطل [ ضعف انسان ]، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۴۱۹ نهج البلاغه