منع از دشنام دادن به دشمنان [ سبّ نه ، دعا کنید ]، بیان حضرت علی (ع) در خطبه ۲۰۶ نهج البلاغه