اطلاعیه چهارشنبه های قرآنی، بیان معارف و شگفتی های قرآن، حجت الاسلام استاد علی رجبی،