این کتابخانه مجهز به تمامی کتب مراجع اسلامی معتبر می باشد از جمله تفاسیر زیر

 

 

۱ – تسنیم آیت الله جوادی آملی

۲ – المیزان

۳ – نمونه

۴ – جوان (مهر)

۵ – نسیم حیات

۶ – ابن کثیر

۷ – نورالثقلین

۸ – مجمع البیان

۹ – صافی

۱۰ – کشاف

۱۱ – تفسیر امام خمینی (ره)

۱۲ – تفسیر عرفانی

۱۳ – موضوعی آیت الله جوادی

۱۴ – الفرقان صادقی

۱۵ – تفسیر بیان السعاده

۱۶ – تفسیر نور استاد قرائتی

 

و همچنین کتب تفسیری از جمله

 

۱ – تفسیر ۵ جلدی عربی مصطفی خمینی

۲ – آیت الله طالقانی

۳ – علامه مطهری

۴ – علامه معرفت

۵ – آیت الله دستغیب

 

و همچنین تفاسیر موجز از جمله

 

۱ – سیو طی

۲ – علامه شبر

۳ – دکتر صادقی

۴ – المعین

۵ – روایی ابو حمزه ثمالی

 

و هچنین علوم قرآنی دیگر از جمله

 

۱ – علامه معرفت

۲ – دکتر رضایی

۳ – دکتر رامیار

۴ – البیان خویی

۵ – دکتر حجتی

۶ – محمود رجبی

و هزاران جلد کتب اسلامی دیگر