سخرانی صوتی با موضوع مهدی یاوران در قرآن ، استاد حجت الاسلام علی رجبی