سخرانی صوتی با موضوع سیمای انسان در قرآن ، استاد حجت الاسلام علی رجبی